P.Kruit BV 06 – 51 71 09 93 // perry@pkruitbv.nl

Regelgeving

Er bestaan heel wat wettelijke regels voor iedereen die met asbest te maken krijgt. Deze wet- en regelgeving is er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, en moet in overeenstemming zijn met Europese wetten. Hierbij wordt (nog) onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren. De huidige wetgeving is steeds aan verandering onderhevig.

Vanaf 1 juli 1993 is het beroepsmatig gebruik van asbest in vrijwel alle gevallen verboden. Met ingang van 1 september 1998 mogen ook particulieren geen asbesthoudende materialen meer verwerken. Ook hergebruik is dus niet toegestaan. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd.

Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen die aan/in een bouwwerk zijn bevestigd moet u toestemming aan uw gemeente vragen, P. Kruit BV kan dit voor u uit handen nemen. De hoeveelheid asbest is hierbij niet van belang. De gemeente kan vervolgens op twee manieren toestemming geven voor het verwijderen: Mededeling onder voorschriften (particulieren) en sloopvergunning. Meestal gaat het bij particulieren om vinylvloeren en hechtgebonden golfplaten waarin asbest is verwerkt.

Sloopvergunning

Voordat de gemeente een sloopvergunning verleent moet u aan kunnen tonen waar het asbest zich bevindt. Een onderzoek door een asbest inventarisatiebedrijf is dan verplicht. Met een volledige asbestinventarisatie moet dit bedrijf aantonen of en waar zich asbest in een bouwwerk bevindt. Vervolgens moet aangetroffen asbest altijd door een asbestverwijderingbedrijf worden verwijderd, u mag het asbest niet zelf verwijderen, u moet een deskundig asbest verwijderingbedrijf inschakelen. Dit is de core business van P. Kruit BV.

P. Kruit BV kan u hierbij van dienst zijn door dit traject voor u uithanden te nemen en zo de kosten beperken door onder andere:

  • Begeleiding inventarisatie

  • Aanvraag sloopvergunning

  • Projectbegeleiding

Fiscale voordelen

Er zijn echter ook regels die u in uw voordeel kunt gebruiken. Zo zijn er diverse fiscale regelingen die u kunt benutten om flink op de kosten van asbestverwijdering te besparen. Ook hierin kan P.Kruit BV u assisteren! Om te beginnen hebben wij deze beknopte handleiding beschikbaar gesteld om te controleren met welke fiscale regelingen u uw voordeel kunt doen..

Interesse? Stuur een e-mail naar perry@pkruitbv.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook, op telefoonnnummer 06 51 71 09 93.